“Práci je třeba osvobodit od tyranie zaměstnání.”

Frithjof Bergmann

Proč?

21.století přežije pouze organizace, která inovuje. Inovace ale není možná bez kreativity a ta zase bez svobody. Svoboda v práci tak už není hipsterským výstřelkem, ale nutností pro přežití.

Jak?

Jak pře/vy-budovat firmu na principech svobody a zodpovědnosti

 • 1
  O co jde?

  Úvod do seriálu videí vysvětlující principy svobody v práci

 • 2
  Týká se vás to?

  Jak jste na tom s prací? Vyděláváte na život nebo žijete? Jste v práci svobodní?

 • 3
  Šest vlastností

  Šest vlastností, které člověk potřebuje na přelomu 20. a 21.století proto, aby uspěl v práci.

 • 4
  Další iniciativy

  Další iniciativy, jejichž společným jmenovatelem je polidštění práce.

 • 5
  Web 1.0 vs. 2.0

  Vysvětlení rozdílů mezi světem mocenské hierarchie a světem partnerství a demokracie

 • 6
  Pánské toalety

  Vysvětlení podstaty svobody v práci na metafoře problému pánských toalet.

 • 7
  Poslušnost vs. zodpovědnost

  Jaký je rozdíl mezi poslušností (podřízením) a zodpovědností (svobodou)?

 • 8
  Motivace

  Jak je to s motivací? Je možné druhé motivovat? Co zvenku? Co zevnitř?

 • 9
  Proč svoboda?

  Proč je vlastně třeba stavět na svobodě? K čemu to je?

 • 1
  Smysl & vize

  Nastavení smyslu firmy tak, aby byla srozumitelná a magnetická. Definování vize s cílem dát organizaci a lidem uvnitř i okolo směr.

 • 2
  Dialog a naslouchání

  Firma potřebuje aktivně vytvořit příležitosti k dialogu všech zúčastněných. Lidé uvnitř mají dovednost aktivního naslouchání, argumentace a dosahování konsensu.

 • 3
  Fair play a důstojnost

  Lidi se nedělí na "někoho" a "nikoho", převažuje pocit, že si jsou navzájem rovní, a že to co dávají do firmy je v rovnováze s tím, co si z ní berou.

 • 4
  Transparentnost

  Všichni mají přístup k informacím, které potřebují pro samostatné rozhodování, včetně informací o finančních výsledcích a strategii firmy. Lidé uvnitř mají dovednost informacím rozumět a nakládat s nimi.

 • 5
  Zodpovědnost

  Firma kultivuje princip osobní zodpovědnosti. Prostředí pomáhá vyjasňovat, kdo odpovídá komu a to jak směrem dovnitř, tak i navenek. Cílem je maximální míra důvěry a možnost spolehnutí se jeden na druhého.

 • 6
  Jednotlivě vs. spolu

  Jednotlivec má stejnou váhu jako celek. Má jméno, je vidět i slyšet. Hledání správné rovnováhy mezi sounáležitostí s firmou a důrazem na vlastní identitu.

 • 7
  Možnost volby

  Nastavení rozhodovacích procesů tak, aby měl každý člen organizace možnost spolurozhodovat o tom, co, kdy, kde, s kým či za kolik bude dělat.

 • 8
  Integrita

  Nastavení života organizace tak, aby její činnost byla v souladu s etickými a morálními principy. Vyladění se podle sdílených hodnot. Soulad mezi slovy a činy. Opravdovost.

 • 9
  Decentralizace

  Přeorganizování firmy do menších celků tak, aby lidé mohli budovat přirozené vztahy na důvěře a rozhodovat se na bázi konsensu. Tak, aby sebe-řízení mohlo převážit nad pod-řízením.

 • 10
  Zpětná vazba

  Zajištění plynulého, přirozeného toku zpětné vazby s orientací na to, kde se daří. Lidé v organizaci chápou důležitost zpětné vazby a mají nástroje k jejímu sdílení.

Zdroje k tématu

NAŠE DALŠÍ PROJEKTY

Spojme se

Doručovací adresa:
Boženy Jandlové 3, Praha 4 – Komořany, 140 00

 

E-mail:
tomas@peoplecomm.cz

 

Fakturační údaje:
Tomáš Hajzler
Boženy Jandlové 3, Praha 4 – Komořany, 140 00

 

IČ: 61026280 | DIČ: CZ7105263704
Bankovní spojení: FIO banka, a.s. 2500405273/2010