Náš příběh

Věnovat se v práci tomu, co máte rádi je základní lidské právo.
Ne štěstí nebo výsada několika vyvolených.

Jako děti jsme dělali pouze to, co nás zajímalo. V dospělosti se ale málokdo věnuje práci, ke které má vztah. Ze studie mezi 230,000 zaměstnanci ve 142  zemích plyne, že pouhých 13% lidí jejich práce těší (zdroj). 37% Britů považuje svou práci za naprosto nesmyslnou a zbytečnou (zdroj).

Místo, abychom žili, na život pouze vyděláváme. Většina firem funguje jako bez-duché, hierarchické instituce, přidušené vlastní byrokracií jejichž hlavním cílem není služba ostatním, ale maximalizace zisku. Jazykem Frederica Lalouxe, autora Budoucnosti organizací je většina společností ve stádiu žluté, případně oranžové.

Svoboda není posledním slovem. Svoboda je jen částí příběhu a polovinou pravdy. Je pouze negativním aspektem celého fenoménu, jehož pozitivním aspektem je odpovědnost. Svoboda je ve skutečnosti ohrožena tím, že zdegeneruje do pouhé libovůle, pokud není prožívána zodpovědně.  A proto doporučuji, aby socha Svobody na východním pobřeží byla doplněna sochou Zodpovědnosti na pobřeží západním.
– Viktor Frankl

Začal jsem si tohoto fenoménu všímat. Zjistil jsem, že hlavní příčinou dnešní epidemie nechuti do práce a tím i obřího mrhání talentem je nedostatek svobody: 1. svobody být tím, kým člověk opravdu je; 2. svobody věnovat se tomu, čemu se člověk věnovat chce; 3. svobody trávit dostatek času s blízkými lidmi.

Tato absence svobody je přirozenou součástí lidského vývoje. V době, kdy většina lidí pracovala v zemědělství a později v průmyslu – tedy v kontextu, kdy převažovala rutinní práce, nebyla svoboda potřeba. Naopak – škodila. Základem úspěšného fungování byla poslušnost a schopnost, co nejpřesněji vykonat převážně rutinní činnosti.

Doba se však zásadně mění. Rutinní práci přebírají technologie a ve stále propojenějším světě se zdá, že přežijí pouze ti, kteří smysluplně inovují a ti, kteří dokáží vytvořit “magnetické organizace s duší”, organizace, které už nefungují jako byrokratické hierarchie ale spíše jako fanouškovské komunity – komunity, ke kterým se člověk – ať už jako zákazník, zaměstnanec, dodavatel či prostě podporovatel připojuje na základě své svého svobodného rozhodnutí (teal nebo tyrkysové organizace).

Věnovat se v práci tomu, co máte rádi je základní lidské právo. Ne štěstí nebo výsada několika vyvolených.

Na základě těchto uvědomění jsme založili projekt “Svoboda v práci” jako hnutí za svobodnější pracovní prostředí. Vzniklo nakladatelství Peoplecomm a s ním knihy jako Podivín, Štěstí doručeno, Svoboda v práci a další. Začali jsme pořádat konference Svoboda NaŽivo a další profesní setkání. Následovaly přednášky, workshopy, nespočet článků a videí. Spustili jsme projekt Slušná firma jako snahu vyhledávat, propojovat a podporovat firmy, které jsou uvnitř lidské (tedy svobodné) a navenek ohleduplné.

Svoboda v práci je dnes pro nás důležitou součástí našich snah o proměnu toho, jak se u nás pracuje a podniká směrem k mnohem větší míře svobody a zodpovědnosti a celkově tak ke společnosti, která bude ctít hodnoty jako jsou například slušnost a ohleduplnost, spíše než chamtivost a bez-ohlednost.

Tomáš Hajzler

Clovek na bycikly pri tabuly Google

Spojme se

Doručovací adresa:
Boženy Jandlové 3, Praha 4 – Komořany, 140 00

 

E-mail:
tomas@peoplecomm.cz

 

Fakturační údaje:
Tomáš Hajzler
Boženy Jandlové 3, Praha 4 – Komořany, 140 00

 

IČ: 61026280 | DIČ: CZ7105263704
Bankovní spojení: FIO banka, a.s. 2500405273/2010